Adresa: Nemanjina 60 74000 Doboj
Adresa: 74207 Klokotnica bb Doboj Istok
Tel: +38735 720 135
Mob: +38761 644 622
E-mail: crcdbih@hotmail.com

Uplatom na dole naznačen račun pomažete rad udruženja.

Račun udruženja broj: 5653012800001087
Naziv banke: BOBAR banka a.d filijala Doboj
Identifikacijski broj (ID broj): 4403030490009


Pošaljite nam email