Kada smo nastali?

Centar za razvoj civilnog društva u BIH (CRCDBIH) je registrovan u Ministarstvu Pravde BIH, broj; 08-07-1- 500/09 od 09.06..2009 godine u knjizi registara pod brojem; 800 knjiga I (objavljen u službenom Galsniku BIH, broj; 71/09 od 08.09.2009 godine) .


Ko smo danas?

S obzirom na različite sklonosti članova i polja našeg djelovanja su različita, od socijalnog sektora, promocije zaštite životne sredine, pa do podrške razvoja lokalne samouprave na principima evropskih vrijednosti;

Misija

Centar za razvoj civilnog društva je nevladina, neprofitna, nestranačka gradjanska organizacija koja će uticati na razumijevanje i poštivanje ljudskih prava putem edukacije, promocije i monitoringa ljudskih prava. Naši napori su usmjereni na razvoju civilnog društva, lokalne samouprave, pomoći građanima i razvijanju kulture nenasilja, i afirmaciji i primjeni svih metoda kreativnog rješavanja sukoba.

Vizija

Naša vizija je BiH kao punopravni član EU. Svjesni smo da je za ovo potrebno mnogo truda i vremena ,ali mi i želimo da sa svoje pozicije damo bar mali doprinos u ostvarenju ovog cilja.

Osnovni programi:

- promocija i zaštita ljudskih prava i prava manjina
- pomoć građanima na širenju modela ponašanja, toleranciju i demokratizaciju društva
- podrška u borbi protiv zloupotreba, korupcije i suzbijanje kriminala, narkomanije i drugih pitanja
- pružanje pravne pomoći i savjeta pojedincima ili organizacijama čija su ljudska prava povrijeđena
- podsticaj i podrška razvoja lokalne samouprave na principima evropskih vrijednosti
- pomoć u promociji znanja o izbornim pravilima,izbornim sistemima, kao i ukupnom značaju izbora,
- pomoć i podrška mirnog rješavanja sporova – medijacija
- promocija zaštite prirode i čovjekove okoline
- javna saopštenja i stavovi putem sredstva informisanja
- apeli i zakonske inicijative upućene organima vlasti i zakonodavnim organima