image

Bećirović Esad , dipl.pravnik
Predsjednik
E-mail: becirovic.e@hotmail.com

image

Bećirović Emina,student
administrator
E-mail: emy_20.01@hotmail.com

image

Jogunčić Mersiha , dipl.scr.
Koordinator
E-mail: j.merssiha@yahoo.com

image

Garić Ratko, dipl.ecc
Asistent – koordinator projekata
E-mail: ratkog15@yahoo.com

image

Numić Alma, dipl. scl.
projekt menadžer i menadžer za odnose s javnošću
E-mail: karamelica_dobojj@hotmail.com

image

Bačinović Senaid
web majstor i IT menadžer
E-mail: senaidbacinovic@gmail.com

image

Marjanović Igor, student
Ombusmen za prava djeteta
E-mail: iggorrr.doboj@live.com