Održan radni sastanak Saveza sa podršku ekonomskom i socijalnom razvoju HORIZONT 2024

Sarajevo, 02.07.2015 godine

Dana, 02.07.2015.godine (Četvrtak) u Hotelu Holiwud, Ilidža Sarajevo, održan je radni sastanak Saveza za podršku ekonomskog i socijalnog razvoja "Horizont 2024". Tema radnog sastanka je bila; Predstavljanje projekta uvezivanja članica i baze podataka saveza "Horizont 2024" i Priprema za međunarodnu konferenciju za investitore u mjesecu septembru 2015 godine.

Nakon rasprave na kraju su donešeni sledeći zaključci:
1. Potrebno je odrediti tačan datum održavanja međunarodne konferencije za investitore,
2. Potrebno je odrediti nadležnosti članica pri organizaciji konferencije, te izraditi tačan plan djelovanja,
3. Pristupni podaci za projekat uvezivanja i baze podataka Saveza će biti dostavljen članicama ,
4. Potrebno je vršiti razmjenu informacija između članica Saveza kako bi ovaj i svi budući projekti biliuspješno realizovani,
5. Svi podaci o projektu uspostava partnerstva i mreža organizacija civilnog društva u oblasti društveno ekonomskih inovacija bit će dostavljene članicima čim budu dostupne.CRCDBIH-Doboj

Galerija

Kontakt

Adresa: Nemanjina 60 74000 Doboj
Adresa: 74207 Klokotnica bb Doboj Istok
Tel: +38735 720 135
Mob: +38761 644 622
E-mail:crcdbih@hotmail.com