Javni poziv za kandidiranje projekata

Savez nevladinih organizacija, Savez za podršku ekonomsko socijalnog razvoja "Horizont 2024" u suradnji sa partnerskim poslovnim društvima, raspisuje javni poziv za kandidiranje projekata za "Međunarodnu konferenciju za investicije i ekonomski razvoj u Bosni i Hercegovini i regiji".

Dvodnevna konferencija posvećena je unapređenju i prezentaciji ekonomskih potencijala i investicijskih mogućnosti u Bosni i Hercegovini i regiji, poticaju brzog pgospodarsko rasta i razvoja, konkurentnosti, izvoza, razvoja inovativnih rješenja i novih tehnologija, upoznavanju s primjerima najbolje prakse poduzetništva, transfera znanja, umrežavanju poslovne zajednice na konkurentnom europskom i svjetskom tržištu.Pravo sudjelovanja

Pravo sudjelovanja na javnom pozivu imaju sve pravne i fizičke osobe u Bosni i Hercegovini i inozemstvu (gospodarska društva, lokalna samouprava, javna poduzeća, ustanove, neprofitne organizacije i fizičke osobe).Vrste projekata

Mogu se kandidirati projekti iz oblasti:
1) Energetike,
2) Industrije – proizvodno prerađivačke aktivnosti,
3) Građevinarstva,
4) Prometa i infrastrukture,
5) Informacijskih i komunikacijskih tehnologija,
6) Poljoprivrede, ribarstva i šumarstva,
7) Financijskog sektora (bankarstvo i osiguranje),
8) Turizma
i 9) TrgovineSadržaj prijave aplikanta kod javnog poziva: Kompletan projekt – možete dostaviti u svim formama.

Osnovne karakteristike: Profil projekta i naziv projekta, /Strateški plan (predmet, lokacija predložene investicije, ciljevi, ključne karakteristike i prednosti projekta), / Poslovni i financijski plan, /Pokazatelj povrata investicije, /Plan investicija za konkretan investicijski projekt i za koje vremensko razdoblje.Vrijednost projekata: Razmatraju se projekti koji imaju vrijednost od 100.000 do 5.000.000 KM.Ocjena projekata

Svi aplikanti po javnom pozivu mogu dostaviti po dva projektna prijedloga. Neće se uzeti u razmatranje projekti aplikanata koji ne dostave kompletne projekte Ocjenu projekata daje Komisija imenovana od strane Organizacijskog odbora Međunarodne konferencije, samo za one projekte koji su zadovoljili sve preduvjete i koji su prispjeli u zadanom roku. Način ocjene utvrdit će se posebnim aktom koji donosi Komisija. S odabranim aplikantima, zaključit će se ugovor o međusobnim pravima i obvezama te drugim pitanjima u vezi sa prezentacijom projekta na međunarodnoj konferenciji.Podnošenje prijava

Projekti se dostavljaju na email: info@horizon2024.org ili na adresu Saveza: Ferhadija 11, 71 000 Sarajevo, BiH. Rok za dostavljanje projekata je 04. 11. 2015. godine.

Sve informacije o Projektu i Savezu možete pronaći na web portalu: www.horizon2024.org

Za sva dalja pitanja možete se obratiti kontakt osobi: sekretaru Dejan Radmilović i Ilham Lavić, na e-mail: info@horizon2024.org, te na broj 033/217-391 ili 061/522-271.CRCDBIH-Doboj

Galerija

Kontakt

Adresa: Nemanjina 60 74000 Doboj
Adresa: 74207 Klokotnica bb Doboj Istok
Tel: +38735 720 135
Mob: +38761 644 622
E-mail:crcdbih@hotmail.com