INICIJATIVA PREDSTAVILA PRIORITETE DJELOVANJA U DOBOJU


Doboj,10.05.2017 godine

U srijedu, 10.05.2017. godine, na održanom okruglom stolu, Inicijativa Građanke za ustavne promjene je prvi put predstavljena u Doboju od strane njene članice Centra za razvoj civilnog društva u BiH. Ovaj događaj je okupio predstavnike i predstavnice organizacija i udruženja sa područja regije Doboj, te pojedince i pojedinke kako bi se upoznali sa ciljevima i prioritetima Inicijative kroz prikaz dokumenta kreiranog od strane njenih članica „Plaforma ženskih prioriteta“.

Ne manje važno bilo je i predstavljanje brojnih aktivnosti koje je Inicijativa uradila u periodu 2015-2017, a koje će se nastaviti uz volju i spremnost članica Inicijative u cilju ponovne aktuelizacije pitanja ustavnih promjena.

Na okruglom stolu se govorilo i o mehanizmima za aktivno uključivanje žena u procese donošenja odluka od peticija, izbora, referenduma, različitih oblika zborova, te učešća na javnim raspravama. Kada je riječ o ulozi i značaju ženskih kvota na izbornim listama, što je takođe bila jedna od tema okruglog stola, istaknuto je da i pored ove afirmativne mjere i činjeničnog procenta učešća u vlasti od oko 20%, žene nisu u dovoljnoj mjeri zastupljene u političkom životu. Da su žene sa invaliditetom dvostruko diskriminisane u društvu je takođe naglašeno na ovom skupu. Biti žena i biti u isto vrijeme osoba sa invaliditetom znači ogromne barijere u ostvarivanju svih pripadajućih prava.

Info link: https://gradjankezaustavnepromjene.wordpress.com/2017/05/15/inicijativa-predstavila-prioritete-djelovanja-u-doboju/CRCDBIH-Doboj

Galerija

Kontakt

Adresa: Nemanjina 60 74000 Doboj
Adresa: 74207 Klokotnica bb Doboj Istok
Tel: +38735 720 135
Mob: +38761 644 622
E-mail:crcdbih@hotmail.com