Održana radionica za prestavnike OCD "Mali grantovi za praćenje reforme javne uprave u BiH"


Sarajevo, 30.05.2017 godineU organizaciji Vanjso političke incijative (VPI) , dana, 29 i 30 maja u Sarajevu je održana radionica za predstavnike Organizacija civilnog društva u BiH koji su dobili mali grant u okviru WeBER пројекта „Маli grantovi za praćenje reforme javne uprave na lokalnom nivou“, kada je i svečano potpisan ugovor sa dobitnicima granta.

Centar za razvoj civilnog društva kao dobitnik malog granta će u narednom periodu realizovati projekat iz oblasti praćenja reforme javne uprave, pod nazivom:"Monitoring odgovornosti i pružanja usluga od strane Javne lokalne samouprave u općinama Doboj Istok, Gračanica, Petrovo , Lukavac, Doboj Jug i Tešanj"

Cilj monitoringa je utvrditi u kojoj mjeri jedinice lokalne samouprave primjenjuju principe transparentnosti, odgovornosti i integriteta propisane zakononima i podzakonskim aktima. Planirana realizacija projekta je 8 mjeseci.

Za dodatne informacije o projektu posjetite www.par-monitor.orgCRCDBIH-Doboj

Galerija

Kontakt

Adresa: Nemanjina 60 74000 Doboj
Adresa: 74207 Klokotnica bb Doboj Istok
Tel: +38735 720 135
Mob: +38761 644 622
E-mail:crcdbih@hotmail.com