Radni sastanak sa Vanjskopolitička inicijativa BH


Doboj, 19.07.2017. godineProjektni tim Vanjskopolitička inicijativa BH posjetio je našu organizaciju Centar za razvoj civilnog društva u BiH, jednu od šest #OCD iz #BiH, koje su dobitnice grantova u okviru #EU_WeBER projekta „Mali grantovi za praćenje reforme javne uprave na lokalnom nivou“.

Na sastanku se, između ostalog, razgovaralo o projektnim aktivnostima koje su do sada urađene i sprovedene, o izazovima i problemima sa kojim smo se do sada susretali te narednim koracima. Pripremne aktivnosti na području lokalnih zajednica koje su obuhvaćene projektnim prijedlogom su urađene, te je u procesu izrade metodologija za istraživanje, kao i promocija projekta putem medija i društvenih mreža.

Za više informacija o projektnim aktivnostima posjetite www.par-monitor.orgCRCDBIH-Doboj

Galerija

Kontakt

Adresa: Nemanjina 60 74000 Doboj
Adresa: 74207 Klokotnica bb Doboj Istok
Tel: +38735 720 135
Mob: +38761 644 622
E-mail:crcdbih@hotmail.com