"Savjetovanje i besplatna pravna pomoć u porodičnim sporovima u kojima se pojavljuju djeca"

Mjesto implementacije projekta su sledeće općine: Gračanica i Doboj-istok
Period realizacije: Februar 2013 - juli 2013 godine
Donator: Projekat je Finasijski podržan od strane BH Telecom


Razlozi i značaj projekta za širu zajednicu

Pomoć u rješavanju sporova koja će zaštiti prava djece i odgovoriti njihovim interesima, kao i smanjenje inteziteta konflikta strana u sporu.


Pravna pomoć i savjetovanje obuhvata:

- pravno savjetovanje/ispunjavanje formulara/pripremanje pravnih podnesaka,
- posredovanje u porodičnim sporovima,
- pravne radnje u sudskom postupku,
- pravne radnje pred institucijama za ljudska prava.
- Promocija projekta i projektnih rezultata kroz objavljivanje izvještaja i organizovanje medijskih konferencija

Očekivani rezultati projekta:

- Pružena besplatna pravna pomoć i Pravno savjetovanje bračnim partnerima koji imaju zajedničku djecu, koji imaju narušene odnose,
- Izrađen i odštampan Pravni Vodič,
- Podignuta svijest građana o mogućnosti pristupa pravdi i pravosuđu na jednak i nediskriminirajući način putem medijske kampanje,
- Povećani kapaciteti i znanja ciljne NVO koje se bave zaštitom prava i savjeta za djecu u porodičnim sporovima.