MAGAZIN – info je Časopis za pravno-finasijsku teoriju i praksu koji našim čitateljima nudi jedinstven forum naučnih i univerzitetskih radnika, stručnjaka iz prakse , sudija i advokata i aktivista Civilnog društva sa osnovnim ciljem da najširoj čitalačkoj publici posluži, kao most između savremene pravne teorije i prakse , za razmjenu naučnih i stručnih znanja,informacija,praktičnih iskustava i rješenja o širokom spektru pitanja Civilnog društva u BIH.


image

MAGAZIN-info, izdanje broj: 1

image

MAGAZIN-info, izdanje broj: 2

image

MAGAZIN-info, izdanje broj: 3